Tourism Spot Info

See/Do
Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku Tokaidoyuishukakukoukan Address: 421-3103 YUI, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 297-1 Phone054-375-5166 Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku Một hội trường trao đổi tại YUI Honjin Park. Có bốn lĩnh vực: văn hóa của triển lãm và góc kinh nghiệm, các thông tin du lịch, phần còn lại (phần còn lại), và "Fureai Shopping Street" (mở chỉ vào cuối tuần và ngày lễ), nơi bạn có thể mua sản phẩm đặc sản của YUI. Một cơ sở có thể được sử dụng như là một nơi cho sự tương tác của cộng đồng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots