Tourism Spot Info

See/Do
Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku tokaidoyuishukoryukan Address: 297-1 YUI, Shimizu-ku, Shizuoka 421-3103 Shizuoka Phone054-375-5166 Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku Đây là một hội trường trao đổi nằm ở YUI Honjin Park. Có bốn lĩnh vực: văn hóa của triển lãm và góc kinh nghiệm, thông tin du lịch, phần còn lại, và "Fureai Shopping Street", mà chỉ mở cửa vào cuối tuần và ngày lễ. Các tiện nghi có thể được sử dụng như một nơi để tương tác địa phương.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots