Thông tin vị trí

Xem/do
Trung tâm trao đổi Tokaido Yuijuku tokaidoyuishukukoryukan Địa chỉ: 421-3103 YUI 297-1, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-375-5166 Trung tâm trao đổi Tokaido Yuijuku Một hội trường trao đổi tại YUI Honjin Park. Có bốn lĩnh vực: văn hóa của triển lãm và kinh nghiệm góc, thông tin du lịch, nghỉ ngơi (nghỉ ngơi), và "Fureai Shopping Street" (chỉ mở cửa vào cuối tuần và ngày lễ), nơi bạn có thể mua sản phẩm đặc sản của YUI. Cơ sở này có thể được sử dụng như một nơi cho sự tương tác của cộng đồng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó