Thông tin vị trí

Xem/do
Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku Tokaidoyuishukakukoukan Địa chỉ: 421-3103 YUI, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 297-1 điện thoại: 054-375-5166 Sảnh trao đổi Tokaido Yuijuku Một hội trường trao đổi tại YUI Honjin Park. Có bốn lĩnh vực: văn hóa của triển lãm và góc kinh nghiệm, các thông tin du lịch, phần còn lại (phần còn lại), và "Fureai Shopping Street" (mở chỉ vào cuối tuần và ngày lễ), nơi bạn có thể mua sản phẩm đặc sản của YUI. Một cơ sở có thể được sử dụng như là một nơi cho sự tương tác của cộng đồng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó