Tourism Spot Info

Eat Shop
Sakura EBI Naosuri Hara Fuji Shoten/Harato Gratin người haratoshoten haratoguratan Address: 421-3105 yuimachi Yahara 88, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-376-0052 Sakura EBI Naosuri Hara Fuji Shoten/Harato Gratin Các văn phòng bán hàng trực tiếp của tôm Sakura và shirasu gửi trực tiếp từ YUI địa phương. Mở "Harato Gratin", một Gratin Take-out đặc sản cửa hàng, trong một góc của cửa hàng. Lợi dụng kinh nghiệm của thế hệ thứ 15, những người đã phát triển sản phẩm tại một cửa hàng món ăn bên, Gratin là một hương vị độc đáo của Shizuoka sử dụng sữa từ tỉnh Shizuoka và tôm Sakura của YUI.
※Gratin được đặt bởi buổi sáng thứ tư và bán vào ngày thứ sáu. Kiểm tra số tiền bán hàng vào ngày

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots