Thông tin vị trí

Ăn Cửa hàng
Sakura EBI Naoki HaraFuji Shoten/Harafuji Gratin người haratoshoten haratoguratan Địa chỉ: 〒 421-3105 88 Yahara, YUI-cho, Shimizu-ku, thành phố Shizuoka: 054-376-0052 Sakura EBI Naoki HaraFuji Shoten/Harafuji Gratin Đây là một văn phòng bán hàng trực tiếp của tôm hoa anh đào và sushi trực tiếp từ YUI địa phương. Mở "Harato Gratin", một Take-out cửa hàng đặc sản của Gratan, trong một góc của cửa hàng. Lợi dụng kinh nghiệm của thế hệ thứ 15 của việc phát triển sản phẩm của một cửa hàng món ăn bên, Gratin là một hương vị độc đáo được làm từ sữa của tỉnh Shizuoka và tôm Sakura YUI.
※Gratin được đặt bởi buổi sáng thứ tư và bị bán vào sáu ngày. Xác nhận bán hàng trong ngày

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm và dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm lân cận