Tourism Spot Info

See/Do
Jijiin jijiin Address: 183-3 yabara, YUI-cho, Shimizu-ku, Shizuoka 421-3105 Phone054-375-2768 Jijiin Ngôi đền này được xây dựng lại ở nơi hiện tại của nó trong năm Tensho. Jizo Bồ tát là con trai chính. Ngôi đền này là nơi có huyền thoại "Daizo Jizo", "Rokujizo", "Warabe Jizo", "Noperabo Jizo", và "Dig-out Jizo". Có một tháp tưởng niệm lâu dài "Yongan ' s Tomb", và nó có thể cung cấp một đài tưởng niệm bất kể các giáo phái.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots