Thông tin vị trí

Xem/do
Jijiin Jijiin Địa chỉ: 421-3105 yuimachi Yahara 183-3 điện thoại: Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-375-2768 Jijiin Ngôi đền này đã được hồi sinh tại nơi hiện tại của nó trong thời kỳ Tensho. Jizo Bồ tát là hình ảnh chính. Ngôi đền này nằm trong những năm 1997s, bao gồm cả huyền thoại "Daikaki Jizo", "Rokujizo", "Warabe Jizo", "Nopperabo Jizo", và "đào Jizo". Có một tháp tưởng niệm thường trực "đền vĩnh an", và có thể giữ một dịch vụ tưởng niệm bất kể giáo phái.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó