Thông tin vị trí

Xem/do
Bảo tàng yuijuku Tokaido Akari yuishukutokaidoakarinohakubutsukan Địa chỉ: 421-3112 Yuijio 473-8 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-375-6824 Bảo tàng yuijuku Tokaido Akari Bảo tàng này hiển thị các mặt hàng có giá trị đã thực sự thắp sáng lửa. Ngoài các bản in ukiyo-e và văn học từ thời đó, văn hóa ánh sáng của Nhật đến nay được trưng bày một cách dễ hiểu. Nó giải thích các công cụ của việc làm cháy và hình dạng khác nhau của ánh sáng bằng cách sử dụng công cụ thông qua các cuộc biểu tình.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó