Thông tin vị trí

Cửa hàng
Họ của uokichi uokichi Địa chỉ: 424-0204 OkitsuNaka-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 431-1 điện thoại: 054-369-1036 Họ của uokichi Cửa hàng cá tươi ở phía trước ga JR Okitsu, cách đó 1 phút đi bộ. Các loại thực phẩm khô phổ biến nhất là nước tương sấy khô và muối sấy khô, và nước tương khô được làm bằng "nước tương Himono" mà là một cửa hàng đặc sản sốt đậu nành trong Kozu địa phương. Cá theo mùa sẽ được thực hiện vào sashimi với một sự kết hợp của cá yêu thích của bạn lựa chọn tại cửa hàng. Có sẵn từ một người.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó