Thông tin vị trí

Cửa hàng
Của ushioya Của ushioya Địa chỉ: 424-0205 Okitsu Honcho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 27-1 điện thoại: 054-369-0348 Của ushioya Một cửa hàng bánh kẹo Nhật bản được thành lập vào 1897. Miya-Sama Manso, sử dụng Anko ánh sáng, nổi tiếng. Mùi thơm của sake là khiêm tốn, và Miya-Sama Manso của kích thước của một vết cắn là một Manju là Sake rất dễ dàng cho trẻ em ăn. Trong thời đại minh trị, khi đền thờ ở đền Kiyomi-ji ở Okitsu, nó đã được hình thành cho hoàng tử là một đứa trẻ. Sau đó, ông được trao danh hiệu "Miyasama Manu" của bộ Hoàng gia (hiện là cơ quan gia đình đế quốc).

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó