Tourism Spot Info

See/Do
Thành phố Shizuoka chôn Trung tâm văn hóa đền thờ shizuokaizobunkazaisenta Address: 33-2 yokosunahigashi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka 424-0032 Phone054-367-9436 Thành phố Shizuoka chôn Trung tâm văn hóa Cơ sở này tổ chức và lưu trữ nhiều di tích có giá trị khai quật tại thành phố Shizuoka. Một số bộ sưu tập được trưng bày, và bạn có thể tìm hiểu về tài sản văn hóa của thành phố Shizuoka và lịch sử.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots