Thông tin vị trí

Xem/do
Trung tâm thành phố Shizuoka cho các tính văn hóa bị chôn vùi Shizuokashimaizobunkazaisenta Địa chỉ: 424-0032 yokosago Higashi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 33-2 điện thoại: 054-367-9436 Trung tâm thành phố Shizuoka cho các tính văn hóa bị chôn vùi Cơ sở này tổ chức và lưu trữ nhiều hiện vật có giá trị khai quật tại thành phố Shizuoka. Một số bộ sưu tập được trưng bày, nơi bạn có thể tìm hiểu về các thuộc tính văn hóa và lịch sử bị chôn vùi của thành phố Shizuoka.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó