Tourism Spot Info

Wi-Fi See/Do
Leo núi JAM leo mứt Address: 128-1 Ikeda, Suruga-ku, Shizuoka 422-8005 Phone054-266-3747 Leo núi JAM Climbing JAM là một trong những nơi tập trung lớn nhất ở Nhật bản.
Các bức tường trong nhà mới nhất được sản xuất bởi những người leo núi hàng đầu tại Nhật bản đã hoàn tất.
Chúng tôi mong muốn cho một loạt các không gian từ người mới bắt đầu để nâng cao, và một nơi mà người dân có thể mở rộng thông qua leo núi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots