Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do
Leo núi JAM Mứt leo núi Địa chỉ: 422-8005 Ikeda 128-1, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-266-3747 Leo núi JAM "Climbing JAM" là một trong những nơi tập trung lớn nhất tại Nhật bản.
Được trang bị với những bức tường trong nhà mới nhất của Nhật bản.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian mà có thể được hưởng rộng rãi từ người mới bắt đầu cho sinh viên nâng cao, và một nơi mà các vòng tròn của những người mở rộng thông qua leo núi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó