Tourism Spot Info

Experience / Learn
IFT Taekwondo Shizuoka Dojo Tekondoshizuokadojo Address: 424-0884 kusamata Ichiriyama 22-6, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-345-2744 IFT Taekwondo Shizuoka Dojo Võ đường Taekwondo, nơi bạn có thể luyện tập an vui theo độ tuổi và cấp bậc. Có một loạt các lớp học, từ những người muốn học các kỹ năng một cách nghiêm túc để tập thể dục các lớp học mà muốn di chuyển các cơ quan của họ một chút, do đó bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của bạn. Trẻ em mầm non có thể đi, và kinh nghiệm các cuộc họp được tổ chức, vì vậy bạn có thể cảm thấy tự do tham gia.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots