Thông tin vị trí

Xem/do
Công viên akibayama Phòng akihayamakoen Địa chỉ: 424-0024 điện thoại nishikubo Chimura ở Yasaka Higashi 1-chome, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-354-2273 Công viên akibayama Một công viên tương đối mới được xây dựng vào mùa hè 2008. Khi bạn nhận được off the Tomei Shimizu Interchange, bạn có thể nhìn thấy một slide dài. Để trượt, lần đầu tiên leo lên đến điểm khởi đầu bằng cách sử dụng thiết bị Sân chơi thể thao, và đi xuống với một con lăn trượt cùng một lúc. Nó nằm ở một nơi nhỏ, và nó được làm mới để xem Shimizu Port và Miho.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó