Thông tin vị trí

Xem/do
Công viên jinkasayamaCông viên jinkasayama jingasayamakoen Địa chỉ: 421-3105 yuimachi Yahara 322-1 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-354-2273 (văn phòng kế hoạch thành phố Shizuoka) có một điểm khởi đầu của đài quan sát và thanh trượt con lăn với tổng chiều dài 120 m hoặc hơn trong quảng trường mountaintop là lối đi dạo. Nó quay liên tục tròn và tròn, và hộp và tốc độ là hoàn hảo. Những thách thức trẻ nhỏ trong khi xem nhà nước.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó