Thông tin vị trí

Cửa hàng
Bảo tàng Bảo tàng Địa chỉ: 420-0031 Kure-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 2-2-6 điện thoại: 054-252-0201 Bảo tàng Yawataya, một cửa hàng hóa tổng hợp được thành lập vào năm 1869
Nó nằm ở thành phố Shizuoka, và một người phụ nữ đặc biệt về cuộc sống thăm cửa hàng.
Có rất nhiều phụ kiện dễ thương trong cửa hàng, vì vậy nó là nơi hoàn hảo để tìm các sản phẩm yêu thích của bạn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó