Tourism Spot Info

See/Do
Bảo tàng zhaofu sumpuhakubutsukan Address: 422-8033 Toro 3-1-1 Shizuoka Shimbun Broadcasting Hall phụ lục 2F, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-284-3216 Bảo tàng zhaofu Triển lãm bộ sưu tập
Tổng/300 yên
Sinh viên đại học và học sinh trung học: 100 yên
※Miễn phí cho người Khuyết tật và học sinh trung học


Triển lãm và triển lãm đặc biệt
Tổng quát/đó là cách nó được quyết định.
Trường cao đẳng và học sinh trung học/mỗi lần
※Miễn phí cho người Khuyết tật và học sinh trung học
※Không có triển lãm thường trực tại khách sạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi mỗi lần cho nội dung triển lãm.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots