Tourism Spot Info

See/Do
Shizumineen-No-Sato seihoentsubakinosato Address: 422-8005 Ikeda 2113-4 Shizumineen-No-Sato, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-262-1228 Shizumineen-No-Sato Khoảng 500 loài, Hồng được trồng trong công viên.

Đậu xe: khoảng 40 xe (miễn phí)
Phí vào cổng: 700 yên cho người lớn, 300 yên cho học sinh tiểu học và cấp năm

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots