Thông tin vị trí

Xem/do
Công viên gourdzukaCông viên gourdzuka hyotanzukakoen Địa chỉ: 424-0887 yata 307, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-354-2273 (văn phòng kế hoạch thành phố Shizuoka) một công viên đặc trưng bởi một ngọn đồi lớn lên trong một loại gourd.
Kiểm tra các chi tiết như tay vịn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó