Thông tin vị trí

Cửa hàng
Hana Yu Công viên hanayu Địa chỉ: 424-0886 Kusanagi 1-7-1 điện thoại lầu 1F tòa nhà Ichikawa, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-348-9773 Hana Yu Hanayu là một người bán hoa cung cấp những bông hồng tương ứng với bất kỳ cảnh nào.
Ngay cả khi bạn để nó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức cảm nhận từng sở thích và nhu cầu, và cung cấp hoa tốt với chi phí thấp.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó