Thông tin vị trí

Cửa hàng
Đền kamokashi Đền kamokashi Địa chỉ: 424-0888 nakanogo, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-5-33 điện thoại: 054-388-9536 Đền kamokashi Một cửa hàng bánh kẹo Nhật bản do một cặp vợ chồng chạy. Đồ ngọt và đồ ngọt theo mùa được chế biến từ đặc sản của Shizuoka. Bởi vì nó không được sử dụng chất bảo quản, nó là an toàn cho đồ ăn nhẹ của trẻ em. Dòng dõi các đồ ngọt theo mùa thay đổi trong khoảng hai tuần.
Có 2 bãi đậu xe.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó