Tourism Spot Info

Stay
Khách sạn Shimizu Grand Shimizugundohoteru Address: 424-0821 Aioi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 8-8 Phone054-352-1221 Khách sạn Shimizu Grand 7 yến tiệc, hội trường
[\] Đơn 8316-10098 yên, Twin 15.444 yên, 13068 đôi-16632 yên

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots