Thông tin vị trí

Xem/do
CinecityZart Sông shineshiteizato Địa chỉ: 420-8508 Takasho 1-1-1 Shin-Shizuoka Senova 9F điện thoại, Aoi-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-253-1500 CinecityZart Một rạp chiếu phim cuộc sống vẫn còn di chuyển từ các rạp chiếu phim trên đường phố Nanama-cho. Tất cả các hệ thống âm thanh kỹ thuật số nhà hát tương thích với 1.941 chỗ ngồi (bao gồm 20 chỗ ngồi xe lăn).

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó