Thông tin tại chỗ

Wi - fi
Động cơ giai đoạn một động cơ giai đoạn một Địa chỉ: 421-0103 Maruko 6782-1, Suruga-ku, Shizuoka, Tỉnh Shizuoka: 054-268-5115 Động cơ giai đoạn một Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizukoa Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm và dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thông tin (máy tính)

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Các điểm gần đó