Tourism Spot Info

See/Do
Tokino-no-Yu-no-Yu suối nước nóng tự nhiên Tenjin-no-Yu tokinosumikasumputennenonsentenjinnoyu Address: 422-8006 Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-5-1 Phone054-287-1126 Tokino-no-Yu-no-Yu suối nước nóng tự nhiên Tenjin-no-Yu Thư giãn tâm trí và cơ thể của bạn với một loạt các suối nước nóng và thư giãn mà bạn có thể chọn cho mình. Sự thoải mái của việc có thể thư giãn tất cả các ngày dài từ buổi sáng là hấp dẫn. Xe đưa đón miễn phí được cung cấp từ nhà ga và quý khách có thể cảm thấy an toàn từ ga tàu.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots