Thông tin vị trí

Xem/do
Tokino-no-Yu-no-Yu suối nước nóng tự nhiên Tenjin-no-Yu tokinosumikasumputennenonsentenjinnoyu Địa chỉ: 422-8006 Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-5-1 điện thoại: 054-287-1126 Tokino-no-Yu-no-Yu suối nước nóng tự nhiên Tenjin-no-Yu Thư giãn tâm trí và cơ thể của bạn với một loạt các suối nước nóng và thư giãn mà bạn có thể chọn cho mình. Sự thoải mái của việc có thể thư giãn tất cả các ngày dài từ buổi sáng là hấp dẫn. Xe đưa đón miễn phí được cung cấp từ nhà ga và quý khách có thể cảm thấy an toàn từ ga tàu.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó