Tourism Spot Info

Wi-Fi
Shibata Automobile Co., Ltd. shibatajidousyakougbạn Address: 4-8-18 furujo, Aoi-ku, Shizuoka 420-0812 Phone054-262-6850 Shibata Automobile Co., Ltd. Chỗ nghỉ này cung cấp Wi-Fi miễn phí và thiên đàng Wi-Fi ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots