Tourism Spot Info

See/Do
LiMo Limo Shizuoka/Suzuki SVĐ Shizuoka Minami Abe rimorimoshizuoka Address: 422-8053 nishinakahara 1-9-1, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-287-6699 LiMo Limo Shizuoka/Suzuki SVĐ Shizuoka Minami Abe Một sân chơi mới của trẻ em đã được mở ra trong Showroom của Suzuki Arena Shizuoka Minami Abe. Chúng tôi cung cấp miễn phí Sân chơi giáo dục cho trẻ em địa phương sản xuất bởi "bonerund". Đây là một cơ sở mà bạn có thể chơi với cha và mẹ của bạn với các thiết bị Sân chơi lớn như một hồ bơi bóng lớn và leo tường từ các thiết bị chơi mà em bé có thể chơi. Ngoài ra còn có cũi trẻ em để thay tã và không gian đa mục đích cho con bú và thay quần áo. Tuổi: từ 6 tháng đến 12 tuổi
※Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó miễn phí nhiều lần như họ muốn.
※Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ xe cho các gia đình những người đến để chơi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots