Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Sushi Masamasa Takamatsu Sushimasa takamatsuten Địa chỉ: 422-8034 Takamatsu 1-23-6 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-237-6066 Sushi Masamasa Takamatsu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó