Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Tự động Plaza Yahiro tự động Plaza yahiro Địa chỉ: 424-0831 Irie 3-9-17, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-361-1200 Tự động Plaza Yahiro Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó