Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Nichifuri thực phẩm Nichifurisyokuhin Địa chỉ: 421-3203 kashihara 5190-2, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-388-2211 Nichifuri thực phẩm Có Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có sẵn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó