Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Động cơ Matsuda động cơ Matsuda Địa chỉ: 424-0114 anbara-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1424-1 điện thoại: 054-364-5123 Động cơ Matsuda Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó