Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
M.M.K. Không tên Địa chỉ: 424-0881 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 357-2 điện thoại: 054-344-1778 M.M.K. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó