Tourism Spot Info

Wi-Fi
CỦA M Đại học emujizu Address: 422-8001 nakayoshida 19-21, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-267-7755 CỦA M Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots