Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
M.G.S. Đại học emujizu Địa chỉ: 422-8001 nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 19-21 điện thoại: 054-267-7755 M.G.S. Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí "Shizuoka Wi-Fi Paradise".

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó