Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Yamahei Yamahei Địa chỉ: 420-0901 Miho 3515-2, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-334-0190 Yamahei Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó