Mở điều khoản Dịch vụ Wi-Fi

Điều 1. Áp dụng các điều khoản Dịch vụ

Các điều khoản Dịch vụ này ("điều khoản Dịch vụ") được quy định bởi công ty TNHH Shizuoka Online ("Shizuoka Online") đối với dịch vụ web Wi-Fi mở ("Dịch vụ") cho người dùng dịch vụ (" Người dùng "hoặc" bạn ").

Điều 2. Phạm vi và giữa các điều khoản Dịch vụ

 1. Điều khoản Dịch vụ áp dụng cho tất cả các quan hệ giữa Shizuoka trực tuyến và bạn liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, và Shizuoka Online và bạn sẽ có Obleachs với điều khoản Dịch vụ tốt chết sau khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ trong Acoustic với điều 3 dưới đây.
 2. Shizuoka Online có quyền giữa các điều khoản Dịch vụ với nội dung của bạn.

Điều 3. Sử dụng dịch vụ

Bạn phải đồng ý với tất cả các báo cáo của điều khoản Dịch vụ BeforeIng sử dụng dịch vụ. Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ giữa Shizuoka Online và bạn sẽ có hiệu lực khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bài viết 4. Tiến độ của dịch vụ

 1. Shizuoka Online cung cấp cho bạn dịch vụ cho các Extreme quy định trong điều khoản Dịch vụ. Ngoài các điều khoản Dịch vụ, bạn phải, trước khi sử dụng dịch vụ, đồng ý và Abed bởi bất kỳ điều khoản cá nhân của dịch vụ hoặc bất kỳ điều khoản khác của dịch vụ, nếu có, trình bày bởi những gì đi bên những gì Các sản phẩm hoặc công nghệ cho Shizuoka Online hoặc dịch vụ ("điều khoản Dịch vụ khác").
 2. Shizuoka Online có quyền giữa các nội dung của dịch vụ một phần mà không có nội dung của bạn vào dịch vụ.

Bài viết 5. Bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Tài sản trực tuyến Shizuoka và Inphù hợp với quy trình chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bạn có thể thu được bởi Shizuoka Online trong dịch vụ. Chính sách bảo mật của Shizuoka Online có sẵn để xem trên trang web chính thức của nó.
 2. Thuật ngữ "thông tin cá nhân" như được sử dụng trong điều này có nghĩa là bất kỳ thông tin liên quan đến một cá nhân sống một người có thể idif một cụ thể vô hình bởi tên, ngày sinh, hoặc khác Mô tả chứa trong thông tin tìm kiếm (includen tìm kiếm thông tin như sẽ cho phép dễ dàng tham khảo và do đó sẽ cho phép xác định các cá nhân cụ thể).

Điều 6. Hồ sơ sử dụng của dịch vụ

Shizuoka Online thu thập thông tin về vị trí của bạn, lịch sử duyệt web và sở thích của bạn với việc sử dụng dịch vụ của bạn bằng cách sử dụng Nhật ký truy cập, thông tin thiết bị, cookie, orcache. Shizuoka Online cung cấp thông tin tìm kiếm cho các bên thứ ba với mục đích mục đích quản lý và khiêu vũ các dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua nghiên cứu thị trường hoặc dữ liệu phân tích, hoặc phát triển các chức năng mới, trong trường hợp đó, bệnh viện, Shizuoka Online xử các thông tin mà nó lấy được như là dữ liệu thống kê mà không thể nhận dạng mã định danh một người dùng cụ thể và sẽ không cung cấp thông tin như thông tin cá nhân được xác định trong trình bày điều hoặc trong một điều kiện hoặc hình thức cho phép dễ dàng tham khảo để thông tin cá nhân không rõ Shizuoka Online là cần thiết để tiết lộ hoặc cung cấp thông tin đó theo luật hoặc bởi bất kỳ cơ quan công cộng hoặc cơ quan đầu tư nào.

Điều 7. Nhạc trưởng quảng cáo

Khi sử dụng dịch vụ, bạn phải không tham gia vào bất kỳ ký hợp đồng nào trong các luật và quy định hiện hành hoặc bất kỳ bộ dẫn nào được phân loại là bất kỳ mô tả nào trong phần sau Tiểu đoạn:
 1. Giải thích về tầm nhìn của dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ của người dùng khác hoặc bộ nhớ đệm Disrappions để cung cấp hoặc sử dụng;
 2. Ý định hoặc threetened tiếp cận trực tuyến hoặc bất kỳ bản quyền của bên thứ ba hoặc các quyền khác;
 3. Ý định hoặc threetened tiếp cận của Shizuoka trực tuyến hoặc bất kỳ tài sản của bên thứ ba hoặc quyền riêng tư;
 4. Hợp đồng đó là hoặc có khả năng được phân cấp cho Shizuoka Online hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc có khả năng gây ra bất kỳ orchemage thiệt hại đến Shizuoka trực tuyến hoặc bất kỳ bên thứ ba;
 5. Phòng thủ Shizuoka trực tuyến hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 6. Bộ sưu tập trái pháp luật hoặc tiết lộ thông tin lạnh bởi Shizuoka Online hoặc bất kỳ bên thứ ba;
 7. Dây dẫn mà disturbs hoặc có khả năng rối loạn để rối loạn trật tự công cộng và mority hoặc đóng góp cho người khác thông tin mà disturbs hoặc có khả năng làm phiền trật tự công cộng và cá tính;
 8. Một tội hình sự hoặc đưa dẫn đó hoặc có khả năng dẫn đến một tội phạm hình sự;
 9. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút computerhoặc các chương trình độc hại khác thông qua hoặc liên quan đến dịch vụ;
 10. Việc truyền tải một số lượng lớn các email đến hoặc đơn của các thành viên độc quyền hoặc độc quyền hoặc độc quyền của công chúng với mục đích bán hàng bằng thư, giao dịch tiếp thị nhiều cấp độ, hoặc cơ hội kinh doanh liên quan đến giao dịch bán hàng, hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác;
 11. Dây dẫn đó là hoặc có khả năng được trong tầm tay của đạo luật về khuyến mãi truy cập máy tính trái phép;
 12. Nguyên nhân đó được coi là có khả năng đóng góp vào lợi ích kinh tế cho một hội chứng tội phạm boulecdan như được định nghĩa trong điều 2, Sub-parameter 2 của đạo luật về các đạo luật về chấp thuận điều chỉnh bởi tổ chức Thành viên nhóm tội phạm (đạo luật số 77 của 1991);
 13. Hợp đồng được inted để cung cấp dịch vụ cho các bên thứ ba có hoặc không có phí;
 14. Bất kỳ hợp đồng nào khác mà Shizuoka Online Dems không phù.

Điều 8. Disclaimer

 1. Bạn phải lạ cho các thiết bị truyền thông hoặc phần mềm cáo để sử dụng dịch vụ ("thiết bị của bạn") trên trách nhiệm riêng của bạn và với chi phí và chi phí của riêng bạn. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ thiết bị của bạn và thông tin quan trọng của bạn theo quyết định của bạn và Shizuoka trực tuyến sẽ không được Leable trong bất kỳ cách nào.
 2. Do tính chất của dịch vụ mạng LAN không dây công cộng, có khả năng là những người dùng khác kết nối với mạng LAN không dây tương tự như bạn có thể truy cập vào thiết bị đầu cuối của bạn hoặc các điện thoại khác và xem thông tin được lưu trữ trên Therm. Bạn phải biết và chú ý đến bản chất của một dịch vụ mạng LAN không dây công cộng trước khi sử dụng dịch vụ. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Licable trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ sự thất bại của hoặc truy cập trái phép vào thiết bị đầu cuối của bạn hoặc các điện thoại khác, rò rỉ thông tin, hoặc virus xâm nhập như là một kết quả của việc sử dụng của bạn Của dịch vụ.
 3. Shizuoka trực tuyến không cảnh báo rằng dịch vụ là miễn phí từ thất bại, sai sót, lỗi, hoặc defecations khác và được cung cấp mà không có sự tương tác. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể Licable để khôi phục hoặc chỉnh lại bất kỳ sự thất bại của dịch vụ của loại nào.
 4. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Liaable trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ mất mát, hài hước, hoặc Trouble gây ra để sử dụng của bạn sử dụng dịch vụ của bạn hoặc sẵn có của bạn sử dụng dịch vụ.
 5. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Liaable trong bất kỳ cách nào cho việc sử dụng các dịch vụ nếu:
  1. Một kết nối đến một cannort dịch vụ mạng LAN không dây công cộng được thiết lập rõ ràng;
  2. Tốc độ truyền là giảm do sóng vô tuyến hoặc điều kiện mạng;
  3. Thông tin cá nhân hoặc các chi tiết liên lạc bị rò rỉ do sự ngăn chặn cố ý sóng vô tuyến của bên thứ ba với mục đích độc hại;
  4. Bất kỳ vấn đề là do việc sử dụng một dịch vụ mạng LAN không dây công cộng.
 6. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Liaable trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ mất mát, funny, hoặc Trouble gây ra cho bạn Registerless của Tuy nhiên nó có thể được gây ra nếu:
  1. Bạn không thể sử dụng dịch vụ với thiết bị của bạn hoặc trong một Array môi trường của bạn;
  2. Shizuoka Online thay đổi dịch vụ hoặc liên tục tiến trình của dịch vụ;
  3. Bất kỳ sự thất bại nào gây ra cho thiết bị đầu cuối, Hệ điều hành, trình duyệt, phần mềm hoặc bất kỳ sự tương tác nhanh khác hoặc dữ liệu của bạn bị mất hoặc magmaged do việc sử dụng dịch vụ;
  4. Khi sử dụng dịch vụ, bạn và người dùng khác hoặc bạn và các bên thứ ba cô dâu cô dâu và các quy định, làm phiền trật tự công cộng và đa số, làm hỏng danh tiếng của nhau, xúc phạm nhau, xâm nhập riêng tư của nhau, hoặc thân mật, phỉ báng, hoặc quấy rối nhau.
 7. Shizuoka trực tuyến không làm cho warningies, quốc phòng bày tỏ hoặc bị ảnh hưởng, về tính chính xác, hoàn thành, currentness, hoặc chất lượng của thông tin trình bày trên dịch vụ. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Liaable trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc Trouble gây ra cho bạn trong mối quan hệ để Informationed Hiển thị trên dịch vụ hoặc bất kỳ thay đổi hoặc Cập Nhật hoặc cập nhật của Thông tin.

Điều 9. Thay đổi, đình chỉ hoặc phân tách dịch vụ

Shizuoka trực tuyến tháng năm đôi khi tạm thời chặn hoặc đình chỉ dịch vụ với đi cho thông báo riêng cho bạn. Shizuoka trực tuyến sẽ không thể được Liaable cho bạn trong bất kỳ cách nào nếu nó ngắt hoặc đình chỉ dịch vụ.

Điều 10. Quyền sở hữu

Tất cả các chương trình, phần mềm, Dịch vụ, sản xuất, thương hiệu và tên thương mại gây ra vấn đề dịch vụ hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc tất cả các khía cạnh của công nghệ của Shizuoka Online hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hoặc công nghệ đó.

Điều 11. Bản quyền

 1. Bạn có thể không, nếu không có sự việc của chủ sở hữu bản quyền ' gửi, sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tập tin được cung cấp thông qua dịch vụ trong bất kỳ cách nào ngoài phạm vi hoàn thiện trong đạo luật bản quyền để bạn tái tạo giống nhau để sử dụng cá nhân.
 2. Bạn có thể không, không có obituing các lỗ bản quyền ' nhất quán, gây ra bất kỳ ba bên sử dụng hoặc để làm cho có sẵn bất kỳ thông tin hoặc các tập tin cung cấp dịch vụ dưới bất kỳ cách nào.
 3. Nếu bất kỳ sự kiện đáng lo ngại như là kết quả của tiếp cận của bạn của bất kỳ của các báo cáo của các tầm nhìn của các bài báo, bạn sẽ giải quyết các dispy chi phí và chi phí của riêng bạn và trên phản ứng của riêng bạn và trong bất kỳ trường hợp bạn sẽ bồi thường và giữ Shizuoka Online thu hoạch bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại.

Điều 12. Luật quản trị và Jurisdiontion

Các điều khoản Dịch vụ sẽ được pháp luật của Nhật bản. Nó là một phân loại mà một tòa án tóm tắt hoặc tòa án quận có jurisdicion của văn phòng chính của Shizuoka Online sẽ có độc quyền christianion năng động trong trường hợp đầu tiên để giải quyết bất kỳ Pháp lý DispoutRising giữa Shizuoka trực tuyến và bạn liên quan đến dịch vụ hoặc điều khoản Dịch vụ.