Thông tin hoạt động thời gian thực của Bus Yotaoiden hiện được hiển thị trong dịch vụ tìm kiếm tuyến đường của Google Maps

Thông thường, khi bạn tìm kiếm các tuyến đường trên Google Maps, nó sẽ là kết quả tìm kiếm trong thời gian trên kim cương, nhưng bằng cách gửi tin tức hoạt động thời gian thực mà thành phố đã mới phát triển thời gian này cho Google, có thể hiển thị các kết quả của hướng dẫn chuyển giao chính xác hơn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng Google Maps đa ngôn ngữ, thông tin chậm trễ cũng là đa ngôn ngữ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Toyota City.
https://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1031628/1032059.html